Rusza pierwszy Plebiscyt na Czystą Gminę
28 maja 2015

Drodzy Przyjaciele Ziemi!
Dziś oddajemy w Wasze ręce narzędzie, dzięki któremu to Wy i tylko Wy będziecie mogli ocenić i wyróżnić te gminy, które nie tylko dbają o utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie, ale dla których ważna jest współpraca z mieszkańcami. Rusza pierwszy społeczny Plebiscyt na Czystą Gminę.

Oceńcie i wyróżnijcie gminy, które Waszym zdaniem łącznie spełniają następujące kryteria:
– na terenie gminy panuje ogólny ład i porządek,
– gmina jasno i w sposób przystępny informuje o zasadach działania systemu gospodarki odpadami,
– gmina reaguje na zgłaszane nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości i porządku.
Uczestnikiem głosowania w Plebiscycie może być każda osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w głosowaniu za zgodą opiekuna.
Głosować będzie można poprzez aplikację mobilną rEKOnesans oraz poprzez stronę www.sprzatanieswiata-polska.pl, gdzie zostanie zamieszczona lista gmin, z podziałem na kategorie: gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie.
Każdy uczestnik głosowania może głosować tylko raz w ciągu dnia na jedną wybraną gminę. W kolejnych dniach ten sam uczestnik głosowania może oddać następne głosy na tę samą lub inną wybraną gminy.
W Plebiscycie zostaną wyłonione gminy, w każdej kategorii, które uzyskają największą liczbę oddanych na nie głosów. Gminy te uzyskają tytuł „Czystej Gminy 2015”.
Głosowanie rozpoczyna się z dniem 28.05.2015 r. o godz. 10.00 i kończy się w dniu 18.09.2015 r. o godz. 18.00.
Regulamin Plebiscytu oraz szczegółowe informacje dotyczące udziału w głosowaniu znajdziecie na http://www.naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-swiata-2014/edycja-2015/plebiscyt-na-czysta-gmine/
Weźcie udział w pierwszym społecznym Plebiscycie na Czystą Gminę!

Więcej informacji o tegorocznej akcji znajdziecie na:
www.sprzatanieswiata-polska.pl
www.naszaziemia.pl
www.facebook.com/naszaziemia

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!