RZĄDOWY PROGRAM ,,DOBRY START”
20 czerwca 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie od 1 lipca 2018 r. będzie realizował rządowy program „Dobry start” w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

            Wnioski będzie można składać:

–  od   1 lipca 2018 roku do  30 listopada 2018 roku online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną.

od 1 sierpnia 2018 roku do 30 listopada 2018 przyjmowane będą wnioski składane drogą tradycyjną w Dziale realizacji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek – piątek 730 do 1530.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r.  do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  będą realizowane  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!