Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
10 marca 2023

                                     

Gmina Ludwin realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Ludwin w 2023r. w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie wsparcia i udzielenia pomocy jednej z trzech form: posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującej się w w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2023 roku wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 70 400,00 zł, środki własne na realizacje programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Ludwin to 18 300,00 zł.

Przewidywany łączny koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r. wyniesie 88 700,00 zł.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!