Sesja Rady Gminy
19 grudnia 2012

W dniu 27 grudnia 2012 r. (czwartek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy w Ludwinie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczących stałych Komisji z pracy Komisji.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok;
b) w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ludwin na rok 2013;
d) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
e) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady
Wojciech Szymański

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!