Sesja Rady Gminy w Ludwinie
17 października 2012

W dniu 25 października 2012 r. (czwartek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Ludwinie odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy w Ludwinie z porządkiem obrad podanym poniżej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczących stałych Komisji z pracy Komisji.
6. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
7. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Przewodniczącego Rady, Wójta Gminy, Radnych z VI kadencji.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pn: – Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie,
b w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Ludwin.
c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Łęczyńskiemu,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kaniwola,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Rozpłucie Pierwsze,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga i logopedy,
g) w sprawie ustalenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania podatku mieszkaniowego,
i) w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom stypendium naukowego
i sportowego,
j) w sprawie przystąpienia Gminy Ludwin do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła równych szans”,
k) w sprawie przystąpienia Gminy Ludwin do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła kluczowych umiejętności”,
l) w sprawie podziału Gminy Ludwin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
m) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
n) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.,
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady
Wojciech Szymański

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!