Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
30 października 2013

Program współpracy Gminy Ludwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.

W dniach od 3 października do 28 października 2013 r. przeprowadzono konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Ludwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.
Konsultacje przeprowadzone zostały na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XL/198/2010 Rady Gminy Ludwin z dnia 25 października 2010 r.
Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej Gminy Ludwin w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ludwin.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Ludwin.
Konsultacje polegały na wypełnieniu przez uprawnione podmioty formularza zgłoszenia uwag i opinii dot. projektu Programu współpracy i przesłania go w formie elektronicznej na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjna na adres Urzędu Gminy w Ludwin.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie dotyczące konsultowanego projektu Programu współpracy.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!