Stowarzyszenie osób poszkodowanych działalnością geologiczną, górniczą i przemysłową
19 września 2018

Stowarzyszenie osób poszkodowanych działalnością geologiczną, górniczą i przemysłową.

ul. Rynek 3,
21-013 Puchaczów

tel. (081) 7575012 wew.28
kom. 512315849

Celem stowarzyszenia jest ochrona interesów mieszkańców Gmin, a w szczególności:

1. Ochrona środowiska naturalnego przed degradacją spowodowaną działalnością geologiczną, górniczą i przemysłową.
2. Ochrona mienia mieszkańców gmin i infrastruktury przed skutkami działalności geologicznej, górniczej i przemysłowej.
3. Ochrona, reprezentowanie interesów mieszkańców gmin, doradztwo, pomoc prawna i psychologiczna.
4. wyjaśnianie długotrwałych zaniedbań z zakresie ochrony terenów górniczych przed negatywnym wpływem eksploatacji.
5. Wpływ poprzez konsultacje na zagospodarowania terenów, których walory użytkowe i ekonomiczne zostały obniżone w wyniku działań geologicznych, górniczych i przemysłowych.
6. Działanie na rzecz mieszkańców gmin w celu efektywnego egzekwowania odszkodowań należnych osobom fizycznym i prawnym od podmiotów prowadzących działalność geologiczną, górniczą i przemysłową oraz rekompensat za wyrządzone szkody.
7. Współdziałanie z organami administracji samorządowej i Państwowej w zakresie rozwiązywania problemów związanych z działalnością geologiczną, górniczą i przemysłową.
8. Dążenie do zmiany niekorzystnych dla mieszkańców gmin uregulowań prawnych i troska o właściwe rozwiązania finansowo-prawne w nowo tworzonych aktach prawnych.
9. Dążenie do zabezpieczenia interesów osób fizycznych i prawnych w postępowaniu ugodowo-naprawczych, porozumieniach.
10. Propagowanie idei ekorozwoju oraz programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych działalnością geologiczną, górniczą i przemysłową.
11. Aktywne wspieranie i uczestnictwo we wszelkich porozumieniach zawieranych pomiędzy samorządem terytorialnym a Zarządem Zakładów Górniczych i Przemysłowych.
12. Dbanie o wypełnianie przez zakład górniczy zobowiązań ujętych w planie ruchu zakładu górniczego oraz warunków koncesji dotyczących interesów mieszkańców terenu górniczego.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!