Stworzenie miejsc do celów kulturalnych w m. Piaseczno oraz w m. Dratów
7 stycznia 2019

DOTUJĄCY: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w Ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 r.

Nazwa projektu: Stworzenie miejsc do celów kulturalnych w m. Piaseczno oraz w m. Dratów.

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Piasecznie

Cel:  Poprawa jakości budynku OSP Piaseczno oraz OSP Dratów poprzez dostosowanie ich do celów kulturalnych

Opis operacji:

Zmodernizowano budynek OSP Piaseczno poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej oraz docieplenie stropu poddasza.

W budynku OSP Dratów zmodernizowano łazienki poprzez położenie glazury i terakoty zakupiono nową armaturę łazienkową. Wykonano sufit podwieszany. W korytarzu wykonano sufit podwieszany razem z 5-cioma oczkami i pomalowano ściany. W Sali głównej została zdarta stara lamperia. Zniwelowano nierówności na suficie i ścianach poprzez położenie gładzi i jej dotarcie. Pomalowano pomieszczenie i zamontowano nowe oświetlenie. Docieplono strop poddasza, zakupiono                                   i zamontowano drzwi zewnętrzne z wyjściem na taras. Wykonano opaskę odwadniającą wraz                          z wykonaniem podsypki i ułożeniem kostki.

Koszty i płatności:

Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację operacji (zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy złożonym w LGD) – 99 998,00 zł

Kwota przyznanej pomocy zgodnie z zawartą umową  – 99 998,00 zł

Wartość całkowita zrealizowanej operacji (zgodnie z wnioskiem o płatność końcową) –  99 000,00 zł

Nr umowy o przyznanie pomocy; 00721-6935-UM0311574/18 z dnia 20.08.2018 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!