„Stworzenie miejsca służącego dla celów kulturalnych w m. Kaniwola”
12 stycznia 2018

DOTUJĄCY: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna w Kaniwoli

CELE: Poprawa jakości budynku świetlicy OSP w Kaniwoli poprzez dostosowanie go do celów kulturalnych

OPIS OPERACJI : stworzono miejsce służące dla celów kulturalnych w miejscowości Kaniwola poprzez:
Wymianę na nową instalacji sanitarnej, przeprowadzenie robót budowlanych z zakresu położenia tynku na ścianach, ułożenie glazury i terakoty w pomieszczeniach. Pomalowanie ścian, wymiana drzwi, armatury łazienkowej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych.

PRZEWIDYWANE WYNIKI OPERACJI: planuje się, że z obiektu działającego w sferze kultury skorzysta 500 osób.

LOGOTYPY.do

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!