Świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP
11 lutego 2022

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.
Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi OSP, który czynnie, uczestniczył, co najmniej raz w roku, w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:
– w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat, a w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat;
– osiągnął w przypadku mężczyzn – 65. rok życia, w przypadku kobiet – 60. rok życia.
Wniosek o dodatek należy złożyć u powiatowego komendanta państwowej straży pożarnej, natomiast za wypłatę pieniędzy będzie odpowiadał Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA. Wnioskodawca jest zobowiązany do potwierdzenia swojego bezpośredniego uczestnictwa w działaniach ratowniczych. Takie potwierdzenie od 1 stycznia 2022 roku stanowi dokumentacja prowadzona przez PSP, zaś w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2021 roku – dokumentacja PSP lub pisemne oświadczenie trzech świadków (jednym ze świadków ma być osoba która w danym okresie czasu pełniła funkcję publiczną, może to być np. sołtys, pracownik urzędu gminy itp.). Natomiast za okres wcześniejszy, tzn. do 31 grudnia 2011 roku, potwierdzeniem tym jest wyłącznie pisemne oświadczenie trzech świadków. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej.

instrukcja_pomocnicza_dla_czlonkow_OSP
oświadczenie świadka
wniosek-o-swiadczenie-ratownicze-osp

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!