Szansa dla osób bezrobotnych
14 marca 2012

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej kontynuuje realizację projektu systemowego „Okno na świat”.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia osób bezrobotnych. Grupę docelową w projekcie będą stanowiły osoby bezrobotne znajdujące w szczególnej sytuacji na rynku pracy z powiatu łęczyńskiego, a przede wszystkimi:
– osoby do 25 roku życia;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby powyżej 50 roku życia;
– osoby zamieszkałe na terenach wiejskich;
– osoby niepełnosprawne.

PUP w Łęcznej planuje objąć wsparciem 136 osób bezrobotnych.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
– staże: dla 111 osób, podczas których uczestnicy projektu będą nabywać umiejętności praktyczne do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań
w miejscu pracy;
– prace interwencyjne: dla 2 osób;
– przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej: dla 19 osób w wysokości 15 000 zł;
– szkolenia indywidualne: dla 4 osób, w trakcie których beneficjenci uzyskają, uzupełnią lub udoskonalą swoje umiejętności i kwalifikacje potrzebne
do wykonywania pracy i uzyskania zatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszane są zarejestrowane osoby bezrobotne. Projekt będzie realizowany do końca 2012 roku.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!