Szczepienia przeciwko COVID-19 – transport
14 stycznia 2021

W sprawie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Po zarejestrowaniu się w punkcie szczepień na terenie naszej gminy i ustaleniu terminu, można zgłaszać potrzebę transportu do punktu szczepień, transport będzie przeznaczony dla osób:
• posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
• mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości
samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) .

W związku z powyższym gmina, w ramach realizacji zadania własnego polegającego na zapewnieniu równego dostępu do świadczeń zdrowotnych (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) prowadzi w szczególności rozeznanie potrzeb mieszkańców związanych z potrzebą korzystania z transportu do punktów szczepień oraz umożliwi mieszkańcom gminy zgłaszanie takich potrzeb, w tym udostępni dedykowany nr telefonu oraz niezbędne informacje dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień.
Dedykowany numer telefonu na który można zgłaszać potrzebę transportu
Iwona Grochowska – 603410003, (81) 7570337
Emilia Kurlak – 602 326 581, (81) 7570029
Więcej na stronie – https://www.gov.pl/web/szczepimysie

#SzczepimySię

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!