SZLACHETNA PACZKA 2011
14 grudnia 2011

10-11 grudnia 2011 r. to uroczysty finał projektu „SZLACHETNA PACZKA” w całym kraju, a także na terenie naszej Gminy. Świąteczna pomoc dotarła w tym roku do 15 rodzin. Jest to efekt współpracy wolontariuszy, darczyńców, członków OSP, którzy pomagali przy dystrybucji paczek oraz wielu osób i instytucji (m.in. Gmina Ludwin, Parafia Rogóźno), które w różny sposób wspierały rejon „Rogóźno i okolice” mający siedzibę w świetlicy parafialnej w Rogóźnie.
Szlachetna Paczka jest ogólnopolską akcją świątecznej pomocy – realizowaną od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna.
W SZLACHETNEJ PACZCE prywatni darczyńcy (może to być grupa przyjaciół, znajomych, kolegów z klasy) odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojej okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta.
W ramach SZLACHETNEJ PACZKI staramy się docierać z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących, takich, które nie mają postawy roszczeniowej, których bieda jest ukryta. W szczególności docieramy do rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i samotnych, rodzin, których dotknęło nieszczęście oraz takich, których bieda jest niezawiniona.
Na terenie naszej Gminy rejon „Szlachetnej Paczki” został zorganizowany przy parafii pw. Świętego Wawrzyńca w Rogóźnie już po raz drugi. W ubiegłym roku większość wolontariuszy, łącznie z liderem rejonu stanowili studenci lubelskich uczelni. Tym razem pomimo pewnych trudności udało się zorganizować 13 osobowy zespół wolontariuszy spośród mieszkanek naszej Gminy.
Wolontariusze odwiedzili 21 rodzin, w których przeprowadzili wywiady, z czego do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 15 rodzin. Niestety nie wszyscy potrzebujący pomocy kwalifikują się do udziału w projekcie „Szlachetna Paczka”, obowiązują nas dość dokładnie sprecyzowane kryteria udziału w projekcie.
Zdajemy sobie sprawę, że nie sposób dotrzeć do wszystkich potrzebujących pomocy i tę pomoc zorganizować. Jednak każdy uśmiech dziecka, każda łza wzruszenia na twarzy matki zatroskanej o swoje dzieci i zbliżające się Święta, …zaskoczenie pomieszane z zakłopotaniem, u rodzin, które nie liczą na niczyją pomoc, nie krzyczą, nie upominają się o nią, tylko dzielnie znoszą trudy dnia codziennego… to doświadczenia wolontariuszy (czasem także wnoszących paczki strażaków), które utwierdzają nas w przekonaniu, że warto było poświęcić czas.
By akcja mogła się odbywać, niezbędna jest pomoc darczyńców, oddana ciężka praca wolontariuszy a przedewszystkim lidera akcji,i z tej okazji Wójt Gminy Ludwin dziękuję osobom zaangażowanym w akcji Szlachetnej Paczki.
Nasza akcja łączy ludzi różnych środowisk, niosąc wsparcie tam, gdzie jest ono szczególnie potrzebne. Jednocześnie poszerza świadomość społeczną, przekonując, iż każdy możne zmieniać rzeczywistość dzięki swojemu własnemu zaangażowaniu i otwarciu na innych. Dlatego też, co roku w grudniu, na naszych oczach dzieje się cud: ludzie dzielą się dobrem – najszlachetniejszą cząstką siebie.