Targi Pracy 2017 w Łęcznej
6 kwietnia 2017

Targi odbędą się w dniu 25 kwietnia 2017 roku, w godzinach 10.00-13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej (Centrum Zarządzania Siecią) przy Al. Jana Pawła II 95A. Organizują je Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej wraz z Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Łęcznej.

Targi Pracy adresowane są do osób poszukujących zatrudnienia, pracodawców, przedsiębiorców oraz instytucji rynku pracy.
Organizacja Targów stwarza możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu – pracodawcom z potencjalnymi kandydatami do pracy, a osobom poszukującym zatrudnienia daje szansę zapoznania się z zakresem/profilem działalności firm, poznania zasad rekrutacji, złożenia dokumentów aplikacyjnych, zaprezentowania siebie we wstępnych rozmowach kwalifikacyjnych.
Organizatorzy zachęcają do udziału, gdyż jest to szansa, by spotkać się osobiście z wieloma pracodawcami, wypytać o wszystkie interesujące szczegóły i zostawić swoje CV. Dlatego też warto zabrać ze sobą kilka jego egzemplarzy. Targi są też propozycją dla młodych ludzi kończących szkołę średnią, którzy chcieliby się zapoznać z sytuacją na rynku pracy, ofertami dotyczącymi wolnych miejsc pracy, a także do zapoznania się z ofertą usług zarówno Urzędu Pracy jak i Ochotniczych Hufców Pracy.
Taka forma kontaktu pozytywnie postrzegana jest przez pracodawców i przedsiębiorców, którzy aktualnie posiadają wolne miejsca pracy lub noszą się z zamiarem zwiększenia poziomu zatrudnienia w najbliższej przyszłości.
Honorowy patronat nad Targami objęli: Starosta Łęczyński, Łęczna24,Tuba Łęcznej oraz Tygodnik lokalny „Wspólnota Łęczyńska”.

PLAKAT A3 – Targi Pracy Łęczna.p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!