Targi Pracy w Łęcznej
12 kwietnia 2016

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej wraz z Punktem Pośrednictwa Pracy OHP
w Łęcznej zapraszają na kolejne już Targi Pracy, które odbędą się w dniu 28 kwietnia 2016 roku, w godzinach 10.00 – 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej (Centrum Zarządzania Siecią) przy Al. Jana Pawła II 95A.

Targi Pracy są jedną z form upowszechniania informacji o usługach rynku pracy. Adresowane są do osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia oraz pracodawców i przedsiębiorców mających potrzeby kadrowe teraz lub w najbliższej przyszłości.
Poprzez organizację Targów chcemy stworzyć możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu – pracodawcom z potencjalnymi kandydatami do pracy, a osobom poszukującym zatrudnienia dać szansę zapoznania się z zakresem/profilem działalności firm, poznania zasad rekrutacji, złożenia dokumentów aplikacyjnych, zaprezentowania siebie we wstępnych rozmowach kwalifikacyjnych.
Zapraszamy do wzięcia udziału w targach wszystkich zainteresowanych, a szczególnie pracodawców i przedsiębiorców, którzy aktualnie posiadają wolne miejsca pracy lub noszą się z zamiarem zwiększenia poziomu zatrudnienia w najbliższej przyszłości. Udział
w Targach jest bezpłatny.
Pracodawców – zainteresowanych udziałem – prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 , tel. 81) 462 37 15, elektronicznie: [email protected] , faksem na nr 81) 752 10 31 lub z Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, e-mail: [email protected] w terminie do 22.04.2016 r.
Równocześnie gorąco zachęcamy, aby osoby odwiedzające Targi przygotowały komplet dokumentów aplikacyjnych, które będą mogły złożyć u tegorocznych wystawców. Zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz innych zainteresowanych
z terenu powiatu łęczyńskiego do zapoznania się z ofertą usług urzędu pracy oraz aktualnymi potrzebami rynku pracy.

PLAKAT.p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!