Targowisko Ludwin – stworzenie miejsca do handlu lokalnego w Ludwinie
27 października 2014

DOTUJĄCY: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – „Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”.

BENEFICJENT: Gmina Ludwin.

CELE: Utworzenie targowiska stałego jako element poprawy warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Utworzenie targowiska zapewni mieszkańcom i jednocześnie producentom lokalnym zbyt towarów bezpośrednio wyprodukowanych we własnych gospodarstwach. Przez teren gminy przejeżdża duża liczba turystów poszukująca lokalnych, ekologicznych produktów, do których mogą uzyskać dostęp na wybudowanym targowisku.

OPIS OPERACJI: Do użytku oddano targowisko „Mój rynek” z budynkiem socjalno-garażowym, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym, wewnętrzną linią zasilającą wiaty targowej, oraz z kanalizacją deszczową rowu melioracyjnego. Oświetlono dodatkowo teren i parking wokół targowiska.

KOSZTY I PŁATNOŚCI:

Koszty całkowite: 1 224 365,14 zł

Koszty własne: 599 008,14 zł

Kwota pomocy: 625 357,00 zł

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!