Transgraniczne współdziałanie na rzecz zapobiegania i leczenia ciężkich przypadków oparzeń na pograniczu polsko-ukraińskim
27 października 2014

DOTUJĄCY: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w ramach PBU „Wspieranie Transgranicznych Procesów Rozwojowych”.

BENEFICJENT: Jako lider Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, jako partnerzy Gmina Ludwin, Powiat Łęczyński, Łucki Miejski Szpital Kliniczny i Rada Miasta Ustiług.

CELE: Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców pogranicza polsko-ukraińskiego poprzez stworzenie stałych podstaw instytucjonalnej współpracy w zakresie zapobiegania i leczenia ciężkich przypadków poparzeń. Poprawa transgranicznej zdolności do współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez poprawę jakości i efektywności funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i ratownictwo medyczne. W dalszej perspektywie powyższe działania wpłyną pozytywnie na integrację obszarów przygranicznych i poprawę ich spójności w wymiarze społecznym i gospodarczym. Nastąpi również wzrost wiedzy mieszkańców i instytucji w zakresie profilaktyki zdrowia i zasad postępowania w obliczu zagrożeń związanych z ciężkimi poparzeniami.

OPIS OPERACJI: Gmina Ludwin w ramach projektu była odpowiedzialna za promocję zdrowia i współpracę w tym zakresie z gminą Ustiług. Zakupiono w formie doposażenia Ośrodka w Łęcznej 1 aparat EKG, 2 aparaty RR do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 1 termometr elektroniczny, 5 kołnierzy usztywniających kręgosłup, 8 węzłów tlenowych.

KOSZTY I PŁATNOŚCI:

Koszty całkowite: 1 334 983,95 euro

Koszty własne: 3 070,46 euro

Kwota pomocy: 1 033 714,14 euro

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!