Udogodnienia w rozliczaniu za wodę i ścieki
31 maja 2012

Od 17 kwietnia na terenie gminy Ludwin pracuje inkasent, który przy pomocy elektronicznego urządzenia wystawia odbiorcom faktury za zużytą wodę i ścieki.

Dotychczas sposób wystawiania faktur był bardziej złożony i odbywał się wieloetapowo. Najpierw konserwator spisywał liczniki (dwa razy w roku), a następnie otrzymane dane pracownicy Urzędu Gminy wprowadzali do systemu. Dopiero kolejnym krokiem było dostarczenie faktury do odbiorcy. W latach wcześniejszych rachunki rozsyłane były pocztą, natomiast w ostatnim czasie roznosili je konserwatorzy. Teraz ten układ ulega zmianie.
Gmina Ludwin rozbudowała system informatyczny o mobilny zestaw inkasencki Psion, umożliwiający wystawienie faktury natychmiast po odczytaniu stanu licznika. Odbiorca pokwituje u inkasenta odbiór faktury, z którym od razu może udać się do banku lub na pocztę, aby opłacić należność – mówi informatyk Mariusz Zakostowicz.
Wprowadzanie nowego sposobu rozliczania rozpoczęto od miejscowości Radzic Stary. Obecnie inkasent sprawdza i spisuje wodomierze w Zezulinie. Ustalenie takiej kolejności ma celu zoptymalizowanie trasy przejścia pracownika, aby letnie miesiące mógł poświecić na odczytywanie liczników znajdujących się na działkach rekreacyjnych. – Taki system rozliczania działa i, co ważne podkreślenia, sprawdza się również w innych gminach – mówi wójt Andrzej Chabros. – Dlatego zwracam się z prośbą do mieszkańców, aby ułatwiać wykonywanie obowiązków naszemu pracownikowi. Mam nadzieję, że te zmiany wprowadzą większy porządek i dyscyplinę w ewidencjonowaniu zużycia wody i ścieków, przede wszystkim na obszarze, gdzie znajdują się domki letniskowe.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!