Uproszczony Plan Urządzenia Lasu
22 października 2012

Zawiadomienie z dnia 22.10.2012 r. dot. prywatnych właścicieli lasów na terenie Gminy Ludwin.

Na podstawie art. 21 ust 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) Wójt Gminy Ludwin zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów pn. „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu” dla obrębów ewidencyjnych z Gminy Ludwin, stanowiący własność osób fizycznych.
Projekty są dostępne do wglądu przez okres 30 dni tj. od 17 października do 18 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Ludwinie, w budynku „Agronomówki” II piętro, pok. 12 w godz. 7.30 – 14.30, tel. (81) 757-06-75.
Zapraszamy do urzędu zainteresowane osoby, celem zapoznania się z planem
i zgłaszanie w tym czasie ewentualnych zastrzeżeń lub wniosków.
Decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków w sprawie planu wydaje Starosta.
Dane zawarte w zatwierdzonym „Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu” będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!