Uwaga Ważny Komunikat!
22 listopada 2023

Sezon jesienno-zimowy oraz związane z nim spadki temperatur, szczególnie w nocy, niosą za sobą realne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu osób. W związku z tym  apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Ludwin o wzajemną solidarność, a także o informowanie służb o osobach bezdomnych, samotnie mieszkających, starszych, schorowanych                                       i niesamodzielnych, wymagających wsparcia pracowników pomocy społecznej.

W sposób szczególny należy zatroszczyć się o osoby niesamodzielne, w podeszłym wieku, samotnie gospodarujące i zamieszkujące a także osoby bezdomne, zamieszkujące w lokalach, które nie zapewniają im odpowiednich warunków bezpiecznego schronienia. Prosimy również o zwrócenie uwagi na osoby będące pod pływem alkoholu, które często tracą życie z powodu wychłodzenia i upojenia alkoholowego. Dla skutecznego przeciwdziałania negatywnym zjawiskom związanym z okresem zimowym kluczowa jest harmonijna współpraca i wymiana informacji pomiędzy instytucjami, służbami, wolontariuszami a społecznością lokalną.Zachęcamy Państwa do pomocy międzysąsiedzkiej oraz alarmowania odpowiednich służb o zagrożeniach, jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie – tel. 81 75 70 337, kom. 603 410 003

 Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej  – tel. 47 812 72 10 lub 997

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie działa bezpłatna całodobowa infolinia 987. Jest to numer całodobowy obsługiwany przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pod tym numerem można uzyskać adresy i telefony placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym na terenie województwa lubelskiego. Pracownicy obsługujący infolinię na bieżąco współpracują ze służbami w celu udzielenia wsparcia osobom potrzebującym.

Rejestr miejsc noclegowych udzielających pomocy osobom bezdomnym na terenie województwa lubelskiego, a także aktualne ostrzeżenia oraz zasady zachowania się w różnych okolicznościach podczas zimowych zagrożeń można odnaleźć na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!