Uzupełniający nabór wniosków na usuwanie azbestu
19 czerwca 2015

W dniach 22-26 czerwca 2015 roku prowadzony będzie uzupełniający nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu, dotyczący jedynie demontażu eternitu znajdującego się na dachach.

Projekt nosi nazwę „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” i prowadzony jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Do wypełnionych wniosków (formularz załączony został poniżej) należy dołączyć:
kserokopię zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku.

Informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ludwinie. Programem usuwania azbestu zajmuje się Artur Ogórek, tel. (81) 757 00 39. Wnioski będą przyjmowane w pokoju nr 12.

Zalacznik_Nr_2_WNIOSEK_osoba_fizyczna_wspólnota_mieszkaniowa.p.p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!