Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
15 marca 2022

Jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i przybyłeś(-aś) do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w twoim kraju? Możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet. Wnioski w dowolnym urzędzie gminy można składać od środy (16 marca). Poniżej załączamy wzór wniosku w języku ukraińskim i  języku rosyjskim wraz z najpotrzebniejszymi informacjami.

 

Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:

– jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub

– jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub

– jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub

– jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.

Co musisz przygotować?

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Wniosek możesz też dostać w dowolnym urzędzie gminy. Możesz też pobrać wniosek w rosyjskiej wersji językowej.

Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Jeżeli nie masz takiego dokumentu, to podpisanie przez ciebie wniosku jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że twoje dane są prawdziwe.

Dane, które wpiszesz we wniosku:

– imię i nazwisko,

– data i miejsce urodzenia,

– kraj urodzenia i obywatelstwo,

– data wjazdu do Polski,

– ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,

– aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:

– działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,

– adres e-mail, z którego korzystasz.

Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.

Wniosek musisz złożyć osobiście. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 lat, nie pobiera się odcisków palców.

Na wniosku złóż własnoręczny podpis.

Złóż wniosek w dowolnym urzędzie gminy.

Jeśli we wniosku będą jakieś braki – urzędnik poprosi o ich uzupełnienie. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku – jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

Usługa jest bezpłatna.

Potwierdzenie odbierzesz w urzędzie gminy, w którym składasz wniosek.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy.

 

Wniosek do pobrania:

UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

RUS Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!