UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE/HODOWLĘ PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
11 maja 2018

Podstawa prawna:
– Art.10 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840); – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz.687); – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY: Wypełniony wniosek właściciela lub utrzymującego zwierzę zawierający: – oznaczenie wnioskodawcy, jego adres zamieszkania; – pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć; – sposób oznakowania; – miejsce oraz warunki przetrzymywania psa. Kserokopię dokumentu potwierdzającego rasę ( metryka, rodowód, świadectwo szczepienia psa).
II. OPŁATY: Opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł (Zał. Nr 1 III.44 ustawy o opłacie skarbowej) należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Ludwin: Bank Spółdzielczy Cyców O/Ludwin Nr 36819110552001000000420003. Kopie dowodu uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku o wydanie zezwolenia.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: miesiąc od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, I piętro, pokój nr 19 – Halina Drabik, tel. (81) 767 06 75.
V. TRYB ODWOŁAWCZY: w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem organu wydającego.
VI. UWAGI: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od nabycia psa rasy wymienionej w wykazie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.
Wykaz psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące racy psów:
amerykański pit bull terier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog amerykański, pies kanaryjski (Perro de PresaCanario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

wniosek o zezwolenie psy_rasy_agresywne.d

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!