Warsztaty w Poleskim Parku Narodowym
4 marca 2014

Poleski Park Narodowy serdecznie zaprasza na warsztaty: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w jego udostępnianiu jako przykład zrównoważonego rozwoju obszarów Natura 2000, które odbędą się 28 marca 2014 r. w godz. 9.00 – 16.00 w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym PPN w Urszulinie przy ul. Lubelskiej 3a.

Zakres tematyczny:
Obszary Natura 2000 – dlaczego i po co trzeba je tworzyć?
Gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000.
Tereny Poleskiego Parku Narodowego jako Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków i Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000.
Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego w zakresie jego udostępniania dla edukacji i turystyki przy uwzględnieniu zasad ochrony przyrody.
Wydawnictwa, pomoce dydaktyczne oraz nowe obiekty infrastruktury edukacyjno-turystycznej PPN – sposób ich wykorzystania w procesie udostępniania Parku jako obszaru Natura 2000.
Warsztaty terenowe na ścieżce przyrodniczej „Spławy”.
Odbiorcy warsztatów:
– nauczyciele;
– osoby działające w ramach stowarzyszeń utworzonych na obszarach Natura 2000;
– rolnicy;
– inne osoby dorosłe związane z turystyką i ochroną przyrody na obszarach Natura 2000;
– pracownicy parków narodowych i krajobrazowych.
Ze względu na zaplanowaną część terenową prosimy o przygotowanie odpowiedniego obuwia.
Uwaga! Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (znajduje się w załączniku) do 10 marca 2014 r. (poniedziałek), pocztą elektroniczną: [email protected], faxem: 82 5713 003 lub pocztą tradycyjną (ważna jest data wpływu formularza).
Więcej szczegółowych informacji można otrzymać w Zespole ds. edukacji i udostępniania Parku:
nr tel: 82 5713 071 w. 48,
e-mail: [email protected] [email protected].

FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!