Ważna informacja dla rolników
29 marca 2012

Lubelska Izba Rolnicza przypomina, iż rolnicy, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do złożenia w OT ARR w Lublinie ul. Unicka 4 wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.
Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (złożonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić OT ARR w Lublinie o planowanych czynnościach na druku udostępnionym przez ARR stanowiącym załącznik nr. 7 do „Warunków uzyskania dopłaty…”, przekazanej osobiście lub za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.
Oświadczenie o wystąpieniu szkody w uprawach można otrzymać w siedzibie OT ARR w Lublinie, stronie internetowej ARR oraz w biurach Lubelskiej Izbie Rolniczej.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!