WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO
19 stycznia 2024

Druki wniosku o dodatek osłonowy 2024

W związku z opublikowaniem w dniu 18 stycznia 2024 r. rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o dodatek osłonowy od 19 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy. Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Klimatu                                 i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 59).

W okresie od 19 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej                         w Ludwinie (pokój nr 3 dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy w godzinach od 7.30 do 15.30.

Świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie oraz gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie otrzymamy, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł. Dochód obliczany jest z roku 2022.

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć od 19 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek można złożyć papierowo, elektronicznie za pomocą profilu zaufanego                     lub podpisu elektronicznego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.  

Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo  w terminie do 30 czerwca 2024 r.

wniosek-o-dodatek-oslonowy-38061944 2

KI dodatek osłonowy 2

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!