Wójt Gminy Ludwin ogłasza otwarty konkurs ofert
17 grudnia 2013

Oferty przyjmowane są na powierzenie i wsparcie realizacji w 2014 r. zadań gminy przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Konkurs dotyczy następujących zadań:
1. W dziale kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) Spotkanie z kulturą i tradycją w Ludwinie połączone z cyklem warsztatów kulinarnych „Tłusty czwartek” – 10.000 zł.
2. W dziale wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1) Organizacja imprezy masowej:
a) Liga Halowa Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Ludwin – 3.000 zł;
b) Organizacja szkoleń młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych, udział w rozgrywkach sportowych, organizacja zawodów sportowych, obozów sportowych – 33.000 zł.
Termin realizacji w/w zadań: 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Zal

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!