Wójt Gminy Ludwin ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż samochodu specjalistycznego STAR 744 7.9t
19 stycznia 2024

Wójt Gminy Ludwin ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż samochodu specjalistycznego STAR 744 7.9t

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 29.01.2024 do godz. 11:00, w godzinach pracy Urzędu Gminy Ludwin tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Cena wywoławcza wynosi 24000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).

Wadium w kwocie 2400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterystazłotych) należy wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Ludwin nr konta: 52 8191 1055 2001 0000 0042 0006 Bank Spółdzielczy Cyców. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajduje się na rachunku Sprzedającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert , tj. 29.01.2024r. godz. 11:00.

W załączniku znajduje się pełna treść ogłoszenia, w tym dane dotyczące sprzedawanego samochodu oraz formularz ofertowy.

spr formularz. – kopia

Ogłoszenie pisemne

spr Umowa spr1 – kopia

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!