Wójt Gminy Ludwin ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż samochodu STAR 1142
3 kwietnia 2017

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 7.04.2017 do godz. 11:00, w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Cena wywoławcza wynosi 4.500,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

Wadium w kwocie 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Ludwin nr konta: 52 8191 1055 2001 0000 0042 0006 Bank Spółdzielczy Cyców. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajduje się na rachunku Sprzedającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert , tj. 7.04.2017 r. godz. 11:00.

W załącznikach znajdują się pełna treść ogłoszenia, w tym dane dotyczące sprzedawanego samochodu oraz formularz ofertowy.

protokol 12.05.2016.p
protokol 12.05.2016.p
protokol 12.05.2016.p
protokol 12.05.2016.p
protokol 12.05.2016.p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!