wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
17 lipca 2020

„Podmioty prowadzące produkcję pierwotną (rolnicy) oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią (np. sprzedaż płodów rolnych na targowiskach) zobowiązani są złożyć wniosek
o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2, 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 poz. 1252 z poźń. zm.). Obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność polegającą na sprzedaży swoich płodów rolnych (warzyw, owoców, zbóż) na cele spożywcze do punktów skupu lub do zakładów przetwórczych. Ww. wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected], pocztą tradycyjną do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub złożyć osobiście w siedzibie PSSE w Łęcznej. Wniosek powinien uwzględniać: rodzaj i powierzchnię gospodarstwa, w tym powierzchnie i rodzaj poszczególnych upraw.

Dodatkowe informację dotyczące zachowania higieny uprawy, zbioru, magazynowania oraz transportu można uzyskać pod adresem https://psseleczna.pis.gov.pl/?news=431.”

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!