Wynik dotyczący oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORLIK”
13 września 2017

[b]O G Ł O S Z E N I E[/b]

Wynik dotyczący oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia przez Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” w Ludwinie w dniu 01.09.2017 r. pn. XVII Polne Kryterium Kolarskie „O grono jarzębiny”. Została ona umieszczona na tablicy ogłoszeń, BIP-ie oraz na stronie internetowej w celu wniesienia uwag, nie wpłynęły żadne uwagi.

Wysokość przyznanej dotacji na w/w zadanie: 2.000,00 zł.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!