XIII Sesja Rady Gminy w Ludwinie
28 marca 2012

28 marca 2012 r. (środa) o godz. 9.00 w Centrum Spotkań Kulturalnych w Ludwinie odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy w Ludwinie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji z pracy Komisji.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przystąpienia Gminy Ludwin do realizacji projektu organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie w ramach Programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży pod nazwą „Ponad kordonem I”, „Ponad kordonem II”, „Daleko od siebie a sercem blisko I i II”,
b) w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
c) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ludwin w 2012 roku,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Zamknięcie obrad Sesji.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!