XXIII Sesja Rady Gminy w Ludwinie
15 grudnia 2016

Informuję, że w dniu 15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 13 w lokalu Urzędu Gminy Ludwin odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy w Ludwinie z porządkiem obrad podanym poniżej.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji z pracy Komisji.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ludwin na lata 2017-2016,
b) w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Ludwin na lata 2008-2020”,
d) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szymański

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!