XXXII Sesja Rady Gminy w Ludwinie – 26.01.2017 g.11.00
25 stycznia 2018

Informuję, że w dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 11 ºº w lokalu Urzędu Gminy w Ludwinie odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy w Ludwinie z porządkiem obrad podanym poniżej.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji z pracy Komisji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b) opinia Komisji Budżetowej,
c) dyskusja,
d) głosowanie nad projektem wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2018.
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b) opinia Komisji Budżetowej,
c) dyskusja,
d) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Ludwinie na 2018 rok,
b) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
c) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady

Wojciech Szymański

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!