XXXVII Sesja Rady Gminy w Ludwinie
18 października 2018

                            Informuję, że w dniu 19 października 2018 r. (piątek) o godz. 10 ºº w lokalu Urzędu Gminy w Ludwinie odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy w Ludwinie z porządkiem obrad podanym poniżej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy między Sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji z pracy Komisji.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowani się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 r.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ludwin,
  2. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ludwin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ludwin o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ludwin oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego,
  4. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
 8. Interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Zamknięcie obrad Sesji.

XXXVII.2018 Sesja Rady Gminy Ludwin

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!