Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla Szkoły Podstawowej im. Zgrupowania Partyzanckiego „Jeszcze Polska Nie Zginęła” w Ludwinie
27 października 2014

DOTUJĄCY: Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła”.

BENEFICJENT: Szkoła Podstawowa im. Zgrupowania Partyzanckiego „Jeszcze Polska Nie Zginęła” w Ludwinie

CELE: Informatyzacja szkoły i wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich w dostępie do nowoczesnych środków komunikacji i wyszukiwania informacji. Użycie dostarczonych urządzeń do prowadzenia multimedialnych zajęć i prezentacji. Realizacja projektów edukacyjnych pozwalających uczniom nabywać umiejętności „poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną”.

OPIS OPERACJI: Zakupiono następujące pomoce dydaktyczne: 18 zestawów komputerowych, 3 zestawy komputerowe nauczyciela, szafka ładowania i przechowywania komputerów, tablica interaktywna z systemem mocowania (2 sztuki), projektor krótkoogniskowy (2 sztuki), głośniki (2 sztuki), sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, kontroler WLAN, punkt dostępowy (4 sztuki), router z modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS), wizualizer (2 sztuki), projektor multimedialny, ekran projekcyjny.

KOSZTY I PŁATNOŚCI:

Koszty całkowite: 105 340,00 zł

Koszty własne: 24 375,68 zł

Kwota pomocy: 80 964,32 zł

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!