Zapisy do projektów odnawialnych źródeł energii
16 lutego 2016

Wójt Gminy Ludwin informuje, iż w dniach od 16 lutego 2016 roku do 29 lutego 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Ludwin (pokój numer 1) w godzinach od 07:30 do 15:30 będą prowadzone zapisy osób chętnych, zameldowanych na ternie Gminy Ludwin, do udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE).

Gmina Ludwin rozpatruje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektu, w zależności od zgłaszanego zainteresowania, do:
– kolektorów słonecznych,
– ogniw fotowoltaicznych,
– kotłów na biomasę
– pomp ciepła.

Warunkiem realizacji projektów będzie uzyskanie wsparcia finansowego w wysokości od 65% do 85% ze środków konkursowych działania 4.1 – „Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Do wkładu finansowego, który znajdzie się po stronie mieszkańca, należy doliczyć koszty zakupu dodatkowego oprzyrządowania, które w aktualnym okresie programowania nie są zaliczane do kosztów kwalifikowalnych i ich zakup musi być sfinansowany przez mieszkańca. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych, niewykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz prowadzenie gospodarstw rolnych. Instalacje na pokryciach eternitowych nie będą dofinansowane.

Zainteresowanych prosimy o składanie deklaracji udziału w projekcie wraz z potwierdzeniem dokonania [b]wpłaty w wysokości 250 zł[/b] do dnia [b]29 lutego br. [/b]Ostateczna cena będzie ustalona po zebraniu ofert i wyłonieniu firmy, która wykona projekt indywidualny dla każdego zainteresowanego mieszkańca.
Wpłat należy dokonywać na konto UG Ludwin nr[b] 36 8191 1055 2001 0000 0042 0003[/b] z dopiskiem [b]”wpłata na OZE”.[/b] Wpłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem indywidualnej dokumentacji projektowej dla każdej nieruchomości i aplikacyjnej.
[b]W przypadku otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych wpłata będzie podlegała zwrotowi.
W przypadku ograniczenia ubiegania się w ramach projektu o dofinansowanie do jednego lub kilku elementów z podanego katalogu (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, kotły na biomasę, pompy ciepła) wpłaty dokonane na elementy nie ujęte we wniosku będą podlegały zwrotowi.[/b]
Przewidywana ilość przyjętych od mieszkańców wniosków – 300, decyduje kolejność zgłoszeń. Pozostałe złożone wnioski trafią na listę rezerwową i w przypadku otrzymania dofinansowania będą realizowane w kolejności zgłoszeń jedynie w przypadku rezygnacji z inwestycji osób z listy podstawowej.

Deklaracja udziału w projekcie dostępna jest w Urzędzie Gminy Ludwin (pokój nr 1) oraz poniżej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (81) 757 00 01.

deklaracja.p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!