Zaproszenie dla nauczycieli
13 marca 2013

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Akademia Nowoczesnej Oświaty” w ramach Poddz. 9.4 POKL. Projekt jest skierowany do nauczyciel szkół publicznych z terenów wiejskich w woj. lubelskim zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2013 w Lublinie. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

W ramach projektu oferujemy wolne miejsca w następujących kursach:
– Kurs ICT w edukacji;
– Kurs pozyskiwania środków na oświatę;
– Praca z uczniem zdolnym i równość szans w edukacji.

Program kursu:
Kurs ICT w edukacji (48 godz.):
• podstawy informatyki;
• podstawy e-learningu;
• obsługa generatora kursów e-learningowych;
• obsługa tablicy interaktywnej;
• dziennik elektroniczny;
• podstawy poruszania się środowisko Office.
Kursu pozyskiwania środków na oświatę (48 godz.):
• Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 i inne źródła finansowania edukacji;
• specyfika programów rozwojowych;
• dokumenty programowe SzOP;
• wytyczne projektowe;
• ocena formalna i merytoryczna projektów;
• obsługa Generatora Wniosków Aplikacyjnych;
• przygotowanie wniosku o dofinansowanie – warsztaty.
Kursu z uczniem zdolnym i równości szans w edukacji (40 godz.):
• metody rozwijania uzdolnień;
• zasady redagowania Karty Indywidualnych Potrzeb oraz Planu Działań Wspierających dla ucznia zdolnego;
• zasady pracy z uczniem zdolnym;
• instytucje i programy wspierające uczniów zdolnych;
• przełamywanie stereotypów dotyczących płci, w tym w karierze zawodowej, tzw. „genderowe” ścieżki edukacji zawodowej;
• przeciwdziałanie dyskryminacji płci.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze projektu w Lublinie przy ul. 3 Maja 10/6 oraz na stronie www.flop.lublin.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Magdalena Tokarska, Koordynator projektu
Tel.: 533 510 683
[email protected], www.flop.lublin.pl

plakata_jpg

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!