ZAPROSZENIE do KONKURSU / BEZPIECZNE I PIĘKNE GOSPODARSTWO , POSESJA, INSTYTUCJA/
17 maja 2011

Wójt Gminy Ludwin w ramach realizacji zadania publicznego Gminy Ludwin
z dziedziny „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
1 . „Ochrona dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i bioróżnorodności”
realizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego
OGŁASZA KOLEJNĄ EDYCJĘ KONKURSU / BEZPIECZNE I PIĘKNE GOSPODARSTWO , POSESJA, INSTYTUCJA/
który odbędzie się na terenie GMINY LUDWIN
w 2011r.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie gospodarstwa , posesji lub instytucji do konkursu , oraz udostępnienie przeprowadzenia lustracji przez komisję konkursową .
Jest to działanie mające na celu:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych- w części gospodarczej , na posesjach domków jednorodzinnych i instytucjach .

2. Estetyczne zagospodarowanie części rekreacyjnej terenu.

3. Zachowanie dawnych gatunków roślin ozdobnych , oraz ich siedlisk./ogrodów babcinych/.

Oceny dokona komisja w wyżej wymienionych kategoriach podczas lustracji w terenie.
Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas festynu / Święto Jarzębiny/.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 czerwca 2011 roku.

Zgłoszenia pod nr telefonu:
Sekretariat UG /81/7570901
lub SKPŁ- 605763027

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!