Zaproszenie na seminarium azbestowe
22 lutego 2013

Federacja Zielonych „Gaja” oraz Towarzystwo dla Natury i Człowieka zapraszają na serię seminariów pt.
„Efektywna realizacja gminnych programów usuwania azbestu – możliwości i koszty”, które odbędą się w dniach 5-7 marca i 18-20 marca w Lublinie, Białej Podlaskiej, Puławach, Chełmie, Zamościu i Janowie Lubelskim.

Spotkania przeznaczone są m.in dla urzędników gminnych, osób fizycznych
oraz zarządców nieruchomości.
Tematyka:
– Przepisy prawne oraz Program Oczyszczania Kraju z Azbestu
– Baza Azbestowa
– Dobre praktyki gmin
– Dostępne wsparcie finansowe: Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska, środki szwajcarskie
– Ograniczenie odpowiedzialności administratora
– obowiązki sprawozdawcze
Prelegentami będą krajowi specjaliści oraz przedstawiciele WFOŚiGW i Urzędu Marszałkowskiego.

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje
-mailem [email protected]
– lub telefonicznie 81-743-71-04
(decyduje kolejność zgłoszeń)

Udział w seminarium jest nieodpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały
konferencyjne oraz poczęstunek w formie przerwy kawowej oraz obiadu.

Dokładne daty i miejsca
(wszystkie seminaria odbywają się w godzinach 9.30 – 15.00)
5 marca – BIAŁA PODLASKA- Starostwo Powiatowe, ul. Brzeska 41. s. konferencyjna
6 marca – PUŁAWY, Starostwo Powiatowe, Al. Królewska 19. s.102
7 marca – LUBLIN, Ratusz, Pl. Łokietka 1. sala Rady Miasta (parter)
18 marca – CHEŁM, Starostwo Powiatowe, sala konferencyjna pl. Niepodległości 1
19 marca – ZAMOŚĆ, Starostwo Powiatowe, ul. Przemysłowa 4, s.konferencyjna
20 marca – JANÓW LUBELSKI, Starostwo Powiatowe,ul. Zamoyskiego 59 , s.konferencyjna 303.

Seminaria odbywają się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego
Krzysztofa Hetmana

Projekt „Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w ramach instrumentu finansowego LIFE+ Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki RP

Azbest program seminarium Pulawy
Azbest program seminarium Pulawy
Azbest program seminarium Pulawy

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!