Zaproszenie na spotkanie informacyjno – doradcze w LGD Polesie.
9 kwietnia 2018

Stowarzyszenie LGD „Polesie” informuje, iż od 20.04.2018 roku rozpocznie się nabór wniosków z zakresu „Integrowanie społeczności lokalnej”.

Pomoc finansową będzie można otrzymać na projekty, które będą wspierać lokalną integrację społeczną, m.in. integrację z udziałem grup defaworyzowanych, organizację różnego rodzaju imprez, spotkań, warsztatów i wydarzeń kulturalnych. Pomoc na tego typu operacje będzie miała formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych, wynosić będzie 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku JSFP oraz 100% w przypadku pozostałych podmiotów.
Spotkanie informacyjno – doradcze dotyczące przygotowania wniosku o przyznanie pomocy z w/w zakresu odbędzie się 12 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 10.00 w siedzibie naszego biura, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców. Spotkanie skierowane jest do podmiotów z obszaru gmin należących do Stowarzyszenia LGD „Polesie” planujących w najbliższym naborze wniosków ubiegać się o środki finansowe za pośrednictwem LGD w zakresie „Integrowania społeczności lokalnej”.

Więcej szczegółów znajduje się w załączniku.

Ogłoszenie o naborze.p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!