Zaproszenie
30 sierpnia 2016

Lokalnej Grupy Działania „Polesie” w Cycowie na spotkanie informacyjno- doradcze PROW 2014-2020

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach PROW 2014-2020 zapraszamy Państwa do udziału w indywidualnym doradztwie. Pracownicy biura LGD „Polesie” odwiedzą poszczególne gminy, gdzie pełnić będą dyżury. Celem naszych konsultacji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji dotyczących m. in. zasad przyznawania dofinansowania, w tym kryteriów wyboru operacji, wysokości oraz form dofinansowania. Doradztwo skierowane jest do osób fizycznych, przedsiębiorców, samorządów oraz organizacji pozarządowych z obszaru LGD „Polesie”, którzy zamierzają ubiegać się o środki z funduszy przewidzianych w ramach nowej perspektywy finansowej za pośrednictwem LGD. Pragniemy zwrócić uwagę, iż skorzystanie z doradztwa oferowanego przez LGD będzie dodatkowo punktowane przy wyborze operacji. Jeżeli dzień dyżuru w Państwa Gminie jest kłopotliwy, można odbyć takie spotkanie na terenie innej Gminy w dogodnym terminie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Harmonogram spotkań informacyjno – doradczych w poszczególnych Gminach w pliku poniżej.

Harmonogram

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!