Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
13 stycznia 2014

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt ( tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.) dotyczącym wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, Wójt Gminy Ludwin ogłasza zapytanie ofertowe na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym.

Szczegóły oferty:
1. Gospodarstwo rolne, które deklaruje chęć i możliwość przyjęcia zwierząt gospodarskich
z terenu Gminy Ludwin będzie służyć jako miejsce, do którego przekazywane są zwierzęta w przypadkach losowych, np. brak opiekuna oraz w sytuacji kiedy zwierzęta są czasowo odbierane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta w przypadku znęcania się nad nimi zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt.
2. Z uwagi na losowy i incydentalny charakter tego typu zdarzeń nie określa się kiedy i na jak długo może zaistnieć potrzeba ulokowania zwierząt w gospodarstwie.
3. Gospodarstwo rolne powinno być dyspozycyjne od marca do grudnia 2014 r.

Zgłoszenie oferty powinno zawierać następujące informacje:
– jaką liczbę zwierząt są w stanie pomieścić pomieszczenia gospodarskie (zgodnie z przepisami w tym zakresie),
– cenę za opiekę nad zwierzętami w przypadku ich przyjęcia do gospodarstwa rolnego,
– informację czy w przypadku orzeczenia przez sąd przepadku zwierząt (w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami), gospodarz deklaruje chęć przyjęcia zwierząt, którymi się opiekuje.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 24 lutego 2014 r. do godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Ludwin, I piętro, pokój nr 13.

Osoba do kontaktu Halina Drabik, tel. (81) 757-06-75.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!