Zawiadomienie o kontroli
1 lipca 2016

Na podstawie 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) oraz Uchwały Nr XXII/170/2013 Rady Gminy Ludwin z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniającą uchwałę z dnia 28.03.2013 r. NR XX/144/2013 w sprawie uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ludwin Urząd Gminy Ludwin informuje, iż przystępuje do kontroli właścicieli działek rekreacyjnych (sezonowych) oraz przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

Na właścicielach działek rekreacyjnych, w tym wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, spoczywa natomiast obowiązek zawarcia indywidualnych umów na wywóz odpadów powstających na ww. nieruchomościach z przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia na wywóz odpadów z terenu Gminy Ludwin.
Kontrolowane przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy niestali zostaną zobligowani przedłożenie kopii aktualnych umów i rachunków Prosimy właścicieli przedsiębiorstw, działek rekreacyjnych, o przygotowanie stosownych dokumentów, aby kontrola przeszła sprawnie.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!