Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej Za.271.2.2015
21 marca 2015

Znak sprawy: Za.271.2.2015.
Dotyczy postępowania:
Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa wodociągu w m-sc Zezulin Pierwszy, Kocia Góra, Stary Radzic.

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Gmina Ludwin jako Zamawiający informuje, iż w związku z przekazaną w dniu 16 marca 2015 r. przez Wykonawcę tj. Amar Sp. z o.o., 20-447 Lublin, ul. Energetyków 1 informacją o niezgodnej z przepisami ustawy czynności z prawem, została unieważniona czynność wyboru oferty najkorzystniejszej.
W związku z powyższym Zamawiający przystępuje do ponownego badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!