Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
22 lipca 2014

Znak sprawy: Za.271.8.2013

Wójt Gminy Ludwin informuje, że postępowanie na „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ludwin” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Na realizację zadania wpłynęły dwie oferty.
Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o., ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna, Wykonawca zaproponował realizację całości zamówienia na łączną wartość 210.924,00 zł brutto. Oferta spełniała wymagania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Oferta Nr 2 – Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios, ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów, Wykonawca zaproponował realizację całości zamówienia na łączną wartość 307.400,00 zł brutto. W ofercie znalazły się błędy dotyczące wyliczenia wartości zamówienia oraz podatku VAT.
Jednak z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przewidzianą przez Zamawiającego w przedmiotowym zamówieniu postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 59.220,00 zł netto.

unieważnienie

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!