Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
22 lipca 2014

Znak sprawy: Za.271.11.2013

Wójt Gminy Ludwin informuje, że postępowanie na „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ludwin” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
Na realizację zadania nie wpłynęła w wyznaczonym terminie ani jedna oferta. W tej sytuacji postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ludwin” w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 – ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Zawiadomienie

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!