Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Za.271.14.2013
23 sierpnia 2013

dot. Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci, przewóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz szkół wraz z zapewnieniem opieki od 01.09.2013 do 30.06.2014

Wójt Gminy Ludwin informuje, że postępowanie na „Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci, przewóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz szkół wraz z zapewnieniem opieki od 01.09.2013 do 30.06.2014” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Na realizację zadania wpłynęły trzy oferty.
Oferta Nr 1 – NZOZ B.D.M. UNI-MED s.j., 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 30, Wykonawca zaproponował na realizację Zadania nr 1 zamówienia wartość 60.800,00 zł brutto oraz na realizację Zadania nr 2 zamówienia wartość 34.200,00 zł brutto.
Oferta Nr 2 – Hołowiński Eugeniusz, 21-010 Łęczna, ul. Sportowa 13, Wykonawca zaproponował na realizację Zadania nr 1 zamówienia wartość 41.040,00 zł brutto oraz na realizację Zadania nr 2 zamówienia wartość 66.484,80 zł brutto.
Oferta Nr 3 – 196-26 Damel Taxi s.c. K. Statkiewicz, T. Szczykutowicz, ul. Związkowa 10/27, 20-147 Lublin, Wykonawca zaproponował na realizację Zadania nr 1 zamówienia wartość 94.392,00 zł brutto oraz na realizację Zadania nr 2 zamówienia wartość 206.841,00 zł brutto.
Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył łączną kwotę w wysokości 57.760,00 zł brutto – Zadanie nr 1: 30.400,00 zł, Zadanie nr 2: 27.360,00 zł.
Z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przewidzianą przez Zamawiającego w przedmiotowym zamówieniu postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

unieważnienie

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!