Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Za.271.20.2013
22 lipca 2014

Dostawa kostki brukowej, krawężników drogowych oraz obrzeży betonowych.

Wójt Gminy Ludwin informuje, że postępowanie pn. „Dostawa kostki brukowej, krawężników drogowych oraz obrzeży betonowych” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Na realizację zadania wpłynęła jedna oferta.
Oferta Nr 1 – PPH „POMTECH” Janusz Czapka, 26-700 Zwoleń, ul. Doktora Perzyny 116/118, Wykonawca zaproponował realizację całości zamówienia na łączną wartość 34.023,61 zł brutto . Oferta spełniała wymagania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Jednak z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przewidzianą przez Zamawiającego w przedmiotowym zamówieniu postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 31.725,40 zł brutto.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

unieważnienie

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!