Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Za.271.23.2013
22 lipca 2014

Świadczenie usługi polegającej na całodobowym zimowym utrzymaniu – odśnieżaniu dróg gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Gminę Ludwin w sezonie 2013/14

Wójt Gminy Ludwin informuje, że postępowanie na „Świadczenie usługi polegającej na całodobowym zimowym utrzymaniu – odśnieżaniu dróg gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Gminę Ludwin w sezonie 2013/14 – przy użyciu ładowarki kołowej z pługiem śnieżnym o mocy min. 150 KM” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
Na realizację zadania nie wpłynęła w wyznaczonym terminie ani jedna oferta. W tej sytuacji postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usługi polegającej na całodobowym zimowym utrzymaniu – odśnieżaniu dróg gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Gminę Ludwin w sezonie 2013/14 w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 – ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

uniewaznienie

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!